Κάθε τι γύρω μας, ακόμη και το ανθρώπινο σώμα, εκπέμπει ποσά θερμότητας στο περιβάλλον με την μορφή αόρατης υπέρυθρης θερμικής ενέργειας. Όσο ψηλότερη είναι η θερμοκρασία των αντικειμένων τόσο περισσότερη είναι η ενέργεια που ακτινοβολούν. Συχνά αισθανόμαστε αυτή την ακτινοβολούμενη ενέργεια αλλά, ως αόρατη, το ανθρώπινο μάτι δεν τη βλέπει.

Για να δούμε την ακτινοβολούμενη θερμική ενέργεια ενός αντικειμένου και να την μετρήσουμε από απόσταση χρησιμοποιούμε μια θερμοκάμερα και η μέθοδος λέγεται θερμογραφία. Η θερµογραφία ή η υπέρυθρη φωτογράφηση, ανιχνεύει την εκποµπή θερµικής ακτινοβολίας και προκύπτει οπτική απεικόνιση του θερµικού σήµατος (θερµογράφηµα).

Με την θερµογραφία εντοπίζουµε θερµικές γέφυρες στο κέλυφος του κτιρίου, σηµεία διαφυγής θερµού αέρα από το κτίριο, αγωγούς θερµού κρύου νερού ή αέρα µέσα στην κατασκευή ενός κτιρίου, διαφορετικά υλικά µέσα σε µία κατασκευή, ύπαρξη νερού µέσα στα υλικά και υποεπιφανειακές ανωµαλίες στα υλικά.

 Η θερμοκάμερα χρησιμοποιεί φακούς για να συγκεντρώσει και να εστιάσει την ακτινοβολούμενη θερμική ενέργεια, επάνω σε ένα αισθητήριο. Το αισθητήριο αυτό είναι ευαίσθητο σε ενέργεια της υπέρυθρης περιοχής του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και μετατρέπει την ανιχνευόμενη ενέργεια σε ηλεκτρικό σήμα που ανιχνεύεται, επεξεργάζεται και παρουσιάζεται σε μια έγχρωμη συνήθως εικόνα όπου οι διάφορες θερμοκρασίες αντιστοιχούνται σε μια χρωματική παλέτα και κάνουν ευδιάκριτη την θερμική κατάσταση του στόχου.

  Η Panflow είναι σε θέση να σας παρέχει συμβουλές και λύσεις σχετικά με θέματα οικονομίας στην ενέργεια που δαπανείτε με τη χρήση ραδιομετρικής θερμογραφικής κάμερας υπέρυθρης ακτινοβολίας. Το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι πρόκειται για μια καθολική μέθοδο με την οποία ελέγχονται μεγάλες επιφάνειες (μεγαλύτερες απ’ ότι με άλλες μεθόδους, χωρίς να προκαλούνται φθορές) και επομένως είναι οικονομικότερη. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζουμε – προλαμβάνουμε τυχόν κατασκευαστικές αστοχίες που έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του ενεργειακού κόστους της κατοικίας ή της επιχείρησής σας.

Τυπικές εφαρμογές χρήσης θερμοκάμερας

► Έλεγχος για έλλειψη και ζημίες μόνωσης

Αναγνώριση διαρροών αέρα, από παράθυρα, πόρτες, οροφές, σωληνώσεις (π.χ. αεραγωγοί)

Εντοπισμός θερμογεφυρών, ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό των τοίχων

Έλεγχος και εντοπισμός περιοχών υγρασίας, που δυνητικά προκαλούν κατασκευαστικές φθορές και προβλήματα υγείας – έλεγχος για εισροή υδάτων σε δώματα/τοιχοποιίες

Αναγνώριση πιθανών περιοχών εισβολής εντόμων, σε οροφές ή κάτω από το δάπεδο

Έλεγχος των ηλεκτρολογικών πινάκων, καλωδίων, συνδέσεων, κινητήρων, αντλιών

Έλεγχος των συστημάτων ψύξης & θέρμανσης

Εντοπισμός προβλημάτων σε ενδοδαπέδια θέρμανση

Έλεγχος μηχανολογικού εξοπλισμού

Εντοπισμός και έλεγχος εγκιβωτισμένων σωληνώσεων

Εκτίμηση εξοικονόμησης ενέργειας μετά από επισκευή φθορών που εντοπίστηκαν ή μετά από θερμομόνωση ή θερμοπρόσοψη.