Αρχική

 

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

 

Υπηρεσίες Μηχανικού

 

Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου

 Η Panflow παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, συμβούλου επιχειρήσεων και συμβούλου έργου που αφορά κατά κύριο λόγο παντός είδους επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, επαγγελματίες) καθώς επίσης και σε ιδιώτες.

Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης που αφορούν θέματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων μέσω κοινοτικών προγραμμάτων αδειοδότησης επιχειρήσεων, ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, ασφάλειας και προβολής έτσι ώστε αυτές να μπορούν να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, να ανταποκριθούν στις δύσκολες συνθήκες ανταγωνισμού, να βελτιώσουν τις παραγωγικές και εμπορικές τους διαδικασίες, να εξοικονομήσουν ενέργεια και να μειώσουν το κόστος συντήρησης του εξοπλισμού τους.

 Οι δραστηριότητες της Panflow ως Τεχνικοί Σύμβουλοι - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ) - Σύμβουλοι Έργου αφορούν τους εξής τομείς:

• Παροχή υπηρεσιών ως σύμβουλοι επενδύσεων, ενημέρωση για χρηματοδοτικά προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ κ.λ.π., αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων για έργα κτιριακών υποδομών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού, εξοικονόμησης ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μηχανογραφικού εξοπλισμού, κ.λ.π

• Οικονομοτεχνικές μελέτες, σύνταξη προϋπολογισμού έργων, σύνταξη φακέλου υποβολής και διεκπεραίωση των απαιτούμενων μελετών και δικαιολογητικών για την ένταξη επιχειρήσεων σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων και επιδοτήσεων από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ).

• Εκπόνηση μελετών και διεκπεραίωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες για έκδοση άδειας εγκατάστασης, ίδρυσης, επέκτασης, μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, λειτουργίας, πιστοποιητικού πυρασφάλειας και οικοδομικής αδείας (εφόσον απαιτείται) για πάσης φύσεως επιχειρήσεις (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, επαγγελματικά εργαστήρια, καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος).

• Παροχή υπηρεσιών συμβούλου Μηχανικού καθώς και εκπόνηση μελετών για θέματα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση επαγγελματικών κτηρίων (ξενοδοχεία, κτήρια γραφείων, νοσηλευτικά ιδρύματα, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) και βιομηχανικών δραστηριοτήτων (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια).

• Σύνταξη προγράμματος προληπτικής συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων παραγωγικού εξοπλισμού.

• Παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος προληπτικής συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων παραγωγικού εξοπλισμού.

• Αξιολόγηση του ηλεκτρομηχανολογικού και παραγωγικού εξοπλισμού.

• Εκτιμήσεις αξίας μηχανολογικού και παραγωγικού εξοπλισμού καθώς και εκτίμηση αξίας κτηρίων, οικοπέδων και ολοκληρωμένων επιχειρήσεων (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, logistics κ.λ.π.)

• Έλεγχος καταλληλότητας οικοπέδων και υφισταμένων κτιρίων για την ανάπτυξη εντός αυτών ειδικών επαγγελματικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων (βιομηχανία, βιοτεχνία, αποθήκη - logistics, επαγγελματικό εργαστήριο, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχείο.)

• Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας.