Αρχική

 

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

 

Υπηρεσίες Μηχανικού

 

Αδεια Λειτουργίας Επαγγελματικών Χώρων

 

Κάθε βιομηχανία - βιοτεχνία - εργαστήριο - κατάστημα - αποθήκη τροφίμων για να λειτουργήσει είναι απαραίτητο να εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας. Τις άδειες εκδίδουν οι Περιφέρειες και τα Δημαρχεία της χώρας. Χωρίς άδεια, η λειτουργία είναι "παράνομη". Σε περίπτωση καταγγελίας, ή αυτεπάγγελτου ελέγχου από Δημόσια Υπηρεσία (Αστυνομία, Υγειονομικό, ΕΦΕΤ, Κτηνιατρική Υπηρεσία, Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας κλπ.) οι ποινές μπορεί να είναι μεγάλες και μπορεί να φέρουν ως αποτέλεσμα ακόμα και τη σφράγιση της επιχείρησης και διακοπή λειτουργίας αυτής.

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η αντιμετώπιση από το σύνολο των ελεγκτών Δημοσίων Υπαλλήλων είναι "ανθρώπινη" και ειδικά σε καινούριες επιχειρήσεις, δίνεται το απαραίτητο χρονικό διάστημα για να συμμορφωθούν στις απαιτήσεις του Νόμου, εφόσον βέβαια δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Οι άδειες βιομηχανίας και εργαστηρίων τροφίμων εκδίδονται από την αρμόδια Περιφέρεια (Διεύθυνση Ανάπτυξης, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) με την έγκριση καταλληλότητας από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ή από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι άδειες των καταστημάτων τροφίμων (και γενικώς όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος) εκδίδονται από τα δημαρχεία των δήμων στους οποίους ανήκουν. Στα καταστήματα αυτά ανήκουν τα καταστήματα εμπορίας τροφίμων, και καταστήματα στα οποία τα τρόφιμα καταναλώνονται στο χώρο του καταστήματος (Εστιατόρια, πιτσαρίες, καφετέρια κλπ.). Η έγκρισή τους γίνεται βάσει της ΥΔ ΑΙβ/8577/83, όπως αυτή έχει συμπληρωθεί από μεταγενέστερες Υπουργικές Αποφάσεις. Εξοικονόμηση Χρόνου και Χρήματος Η αδειοδότηση μπορεί να διαρκέσει από ελάχιστους μήνες έως μερικά χρόνια.

Η Panflow είναι σε θέση να αναλάβει τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αδειοδότησης της επιχείρησής σας με τρόπο αποτελεσματικό, γρήγορο και οικονομικό. Η σωστή σειρά των διαδικασιών, η αποφυγή απρόβλεπτων καταστάσεων και ο συνδυασμός της εκτέλεσης των εργασιών και κατάθεσης των δικαιολογητικών στο σωστό χρόνο, μπορεί να συντομεύσει κατά πολύ τις διαδικασίες, να μειώσει τα έξοδα εγκατάστασης και να καταστήσει την επιχείρηση κερδοφόρα νωρίτερα. Η εταιρεία μας, βάσει των απαιτήσεων της κείμενης Νομοθεσίας, αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και σχεδιαγραμμάτων, καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση των εργασιών τόσο στον αρμόδιο Δήμο για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας όσο και σε όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Πολεοδομία, κλπ).