Αρχική

 

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

 

Υπηρεσίες Μηχανικού

 

Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ)

 

 

Ο συστηματικός έλεγχος και επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους έχει συστηματοποιηθεί εδώ και χρόνια στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτός ο έλεγχος έχει ως αποτέλεσμα την αποδεδειγμένα δραστική μείωση των ατυχημάτων και των ζημιών από την διαρκώς αυξανόμενη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος. Σήμερα η ανάγκη για την οργάνωση ενός σύγχρονου συστήματος ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και στη χώρα μας γίνεται ολοένα και επιτακτικότερη. Σε αρκετά κτίρια με αυξημένες απαιτήσεις, εμφανίζεται η ανάγκη όχι μόνο του ελέγχου αλλά και της πιστοποίησης της ασφάλειας και της ποιότητας των εγκαταστάσεων. Για το λόγο αυτό οι έλεγχοι και οι επανέλεγχοι θα πρέπει να είναι ουσιαστικοί, περιεκτικοί και να στοχεύουν στην επιβεβαίωση και όπου είναι εφικτό ακόμα και στην αύξηση της ασφάλειας που προσφέρει η εγκατάσταση στον χρήστη. 

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Οι αρχικοί έλεγχοι και επανέλεγχοι των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, θα διενεργούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (Ν. 4483/65) περί ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στη ΔΕΗ ΑΕ.

 Η Panflow αναλαμβάνει αφού πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους (όπως ορίζει το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384) να προχωρήσει στη σύνταξη της «υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου εγκαταστάτη» (πιστοποιητικό ΔΕΗ), εφόσον η εγκατάσταση πληρεί επαρκώς το νέο πρότυπο και τους κανονισμούς των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Ο επανέλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 5 της Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/05.03.2004. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις κατοικίες ο επανέλεγχος πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια, ενώ στους επαγγελματικούς χώρους (χωρίς εύφλεκτα υλικά) κάθε 7 χρόνια.