Αρχική

 

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

 

Υπηρεσίες Μηχανικού

 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

 

 

 

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) είναι μια επίσημη πιστοποίηση της ενεργειακής κλάσης του ακινήτου σας. Εκδίδεται μόνο από πιστοποιημένους με άδεια Ενεργειακούς Επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, το οποίο έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ

Το πιστοποιητικό αποτυπώνει το πόσο «ενεργοβόρο» είναι ένα ακίνητο υπολογίζοντας μια σειρά από στοιχεία (θέρμανση, μόνωση, προσανατολισμός, μελέτες κλπ) και προτείνονται μια σειρά από λύσεις για βελτίωση της απόδοσης.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ισχύει για 10 (δέκα) χρόνια, ανεξάρτητα του πλήθους των μισθώσεων ή αγοραπωλησιών που θα συμβούν στη δεκαετία. Ενδιάμεσα απαιτεί ανανέωση μόνο σε περίπτωση ριζικής (>25% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου) ανακαίνισης του ακινήτου ή του συνόλου του κτιρίου, ή σε περίπτωση ένταξης του ακινήτου στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».

 Η Panflow αναλαμβάνει αφού πραγματοποιήσει αυτοψία στο χώρο σας να προχωρήσει στην έκδοση του «Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης»

Ο χρόνος παράδοσης του Π.Ε.Α. υπολογίζεται σε μια με δύο εργάσιμες ημέρες και το κόστος του λογίζεται ανάλογα με τα τετραγωνικού του προς επιθεώρηση χώρου.

 

 

 

1